PPA:
Muliggjør vekst av fornybar energi

En kraftkjøpsavtale er en kontrakt mellom en produsent (selger) og en forbruker (kjøper) av energi. De siste årene har den utviklet seg til å bli en vinn-vinn-løsning for å vedlikeholde og bygge ut fornybar energi uten subsidier.

Statkraft er en ledende leverandør av kortsiktige og langsiktige kraftkjøpsavtaler, også kjent som Power Purchase Agreement (PPA). De siste årene har PPA-er utviklet seg og tatt nye former for å sikre vekst av fornybar energi.

Vindturbiner og strømmaster

Strømkjøpsavtaler for produsenter

Produsenter av varierende fornybar kraft trenger å sikre lønnsomheten i virksomheten. Fornybar energi fra vind og sol er avhengig av naturlige forhold som forandrer seg. I tillegg fører endringer i tilbud og etterspørsel i engrosmarkeder for energi til at prisene svinger mye. Derfor kan det være vanskelig å forutsi inntektene fra fornybar produksjon.

Tidligere har denne økonomiske usikkerheten blitt redusert med tilskudd eller innmatstakster (feed-in tariffs) som hadde som mål å stimulere veksten i fornybar energi. I et økende antall markeder er slike tilskuddsordninger nå avsluttet eller nærmer seg slutten, ettersom fornybar kraft blir mer og mer konkurransedyktig.

– Det blir færre og færre subsidier eller innmatstariffer i årene som kommer. Investeringer i anlegg for fornybar kraft vil bli enklere og billigere, men behovet for forutsigbare inntekter forblir det samme. Produsenter av fornybar energi må sikres et jevnt inntektsnivå for å garantere kortsiktig og langsiktig lønnsomhet for anleggene sine, og banker og investorer vil fortsette å kreve et visst nivå av inntekt og plansikkerhet. Vi forventer derfor at antallet PPA-er øker i fremtiden, sier Patrick Koch, leder av enheten for oppstrøms opprinnelse, Upstream Origination, i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Ved å garantere inntektene gjennom PPA-er er det i tillegg mulig å finansiere prosjekter for fornybaranlegg utenfor subsidieregimer. Dette bidrar til å styrke den generelle veksten i fornybar energi.

Strømkjøpsavtaler for store energiforbrukere

Virksomheter og selskaper som leverer strøm til bedrifter og husholdninger, trenger å kjøpe energi til en forutsigbar pris. I økende grad inngås PPA-er for fornybar energi.

– Årsaken er en kombinasjon av bærekraftsstrategier og et ønske om å delta i det grønne skiftet, sier Koch.

– Noen kjøpere ønsker at produksjonen fra fornybare kilder faktisk skal samsvare med sanntidsforbruket, og Statkraft gir planleggingssikkerhet for svingende produksjon, legger han til.

Infografikk om PPA

Vinn-vinn-situasjon

Utfordringen i markedet er at kraftforbrukere og eiere av anlegg for fornybar kraft ikke har de samme behovene. Den ene ønsker uavbrutt forsyning, den andre kan bare selge strøm når den er produsert – når vinden blåser eller solen skinner.

For å løse denne konflikten oppfyller Statkraft begge parters behov:

  • Tilbyr forutsigbarhet og forsyningssikkerhet til forbrukerne takket være en stor portefølje av kraftverk som kombinerer vann, sol og vind for å sikre en jevn forsyning.
  • Gir økonomisk forutsigbarhet og sikkerhet for anleggseiere gjennom muligheten til å generere stabile, forutsigbare inntekter.

Andre artikler