Grønn fremtid, Bærekraft, Energi for en grønn fremtid, Naturressurser