Kraft til det grønne skiftet

La oss forklare!

Lurer du på hvordan ting egentlig virker? Hva som egentlig styrer strømprisene? Og hvordan vi kan nå FNs klimamål? La oss forklare! Her deler vi innsikt og synspunkter om fornybar energi og utviklingen i det grønne skiftet.

Våre eksperter

Bjørn Mo Østgren
Vice President

Bjørn Mo Østgren er direktør i enheten Asset and Project Management i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa. Han har oppfølgingsansvaret for selskapets vindparker i Nordvest-Europa.

Vidar Eide
Vice President

Vidar Eide leder enheten eMobility i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

Aslak Mæland
Vice President

Aslak Mæland er produksjonsplanlegger i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Arnaud Bellanger
Directeur général

Arnaud Bellanger er Statkrafts landsjef i Frankrike og leder av enheten Hydropower France, som inngår i selskapets forretningsområde Marked og IT.

Christine Schei Liland
Business IT Developer

Christine Schei Liland har tittelen Business IT Developer og arbeider med datamodellering og prosjektledelse i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Laine Powell
Senior Vice President

Laine Powell er Statkrafts direktør for Sør-Amerika og ansvarlig for de søramerikanske operasjonene til selskapets forretningsområde Internasjonal kraft.

Atle Haga
Program Director, Statkraft Data Center Sites

Atle Haga leder Statkrafts satsing for å legge til rette for etablering av store, energiintensive datasentre i Norge.

Bjørn Holsen
Senior Vice President

Bjørn Holsen er direktør for forretningsutvikling i Statkraft. Han leder enheten New Business i selskapets forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

Svein Ove Slinde
Administrerende direktør

Svein Ove Slinde er administrende direktør og leder av Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme, Statkraft Varme.

Rune Gjessing
Daglig leder

Rune Gjessing er daglig leder i det delvis Statkraft-eide selskapet Silva Green Fuel, som skal prøve ut ny teknologi for å produsere andregenerasjons biodrivstoff av restavfall fra skogsdrift.

Ulf Eriksen
Vice President

Ulf Eriksen leder enheten Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.
(Foto: Ellen Johanne Jarli)

Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft, et ledende selskap innenfor vannkraft internasjonalt og Europas største leverandør av fornybar energi.

Pratyush Thakur
Managing Director

Pratyush Kumar Thakur er administrerende direktør i Statkraft Solar Solutions i India og leder Statkrafts satsing på solenergi i landet.

Andreas Bader
Vice President

Andreas Bader er direktør i enheten Sales & New Products i Statkrafts forretningsområde Marked og IT. Enheten har base i Düsseldorf i Tyskland.

Carsten Poppinga
Senior Vice President

Carsten Poppinga er direktør og leder av Statkrafts enhet Trading & Origination, som er en del av selskapets forretningsområde Marked og IT.

Ole Henrik Hannisdahl
Daglig leder

Ole Henrik Hannisdahl er daglig leder for Grønn Kontakt, en norsk operatør av ladestasjoner for elbil. Selskapet er eid av Statkraft og Agder Energi, i tillegg har åtte andre energiselskap mindre eierposter.

Kåre Hønsi
Produksjonssjef

Kåre Hønsi er Statkrafts produksjonssjef i Region Midt-Norge, som inngår i selskapets forretningsområde Produksjon.
(Foto: Sondre Dalaker/NRK)

Tom Kristian Larsen
Landsjef, Albania

Tom Kristian Larsen er Statkrafts landsjef i Albania og er tilknyttet selskapets forretningsområde Internasjonal kraft.

Caroline Østlie
Vice President

Caroline Østlie leder Statkraft-enheten Strategic Market Analysis, som jobber med strategisk analyse av kraftmarkedet.
(Foto: Oda Hveem)

Gry Johanne Åmodt
Vice President

Gry Johanne Åmodt leder Statkrafts strategienhet Global Drivers, som analyserer og overvåker kreftene som driver markedene for fornybar energi.
(Foto: Oda Hveem)

Willemien van den Hoogen
Business Development Manager

Willemien van den Hoogen er ansvarlig for forretningsutvikling i Statkraft-enheten Solar Development med base i Amsterdam i Nederland. Enheten er en del av selskapets forretningområde Vind- og solkraft Europa.

Olav Hølland
Vice President

Olav Hølland er direktør og leder av enheten for prosjektstyring, Project Management, i Statkrafts forretningsområde Internasjonal kraft.

Camilla Feurst
Senior Specialist Risk Management

Camilla Feurst er spesialist i risikostyring i Statkrafts forretningsområde Produksjon.

Mari Grooss Viddal
Senior Advisor

Mari Grooss Viddal er ansvarlig for strategisk markedsanalyse i Statkrafts konsernenhet Global Drivers.

Matthias Holzenkamp
Vice President

Matthias Holzenkamp er direktør med ansvar for kommersiell kapitalforvaltning i Statkrafts enhet Commercial Asset Management i Tyskland. Enheten er en del av selskapets forretningsområde Marked og IT.

Henrik Nissen Sætness
Senior Vice President

Henrik Nissen Sætness er strategi- og analysesjef i Statkraft og hovedmann bak selskapets årlige Lavutslippsscenario.

Arne Jørund Haugland
Vice President

Arne Jørund Haugland leder enheten for digitalisering og algoritmetrading i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Events

Sol og vindturbin
27
november
2019

Presentasjon av Klimabarometeret 2019

Analyse- og rådgivningsselskapet Kantar legger 27. november frem årets resultater fra det norske Klimabarometeret. Blant deltakerne som vil kommentere resultatene under arrangementet, er Jon Vatnaland, konserndirektør for Konsernstaber i Statkraft.

Detaljer om arrangementet, samt lenke til påmelding, finnes på denne siden.

Dag og tid: Onsdag 27. november 2019 kl. 09.00-12.30
Sted: Filmens Hus, Dronningens gate 16, Oslo

Filmens Hus, Oslo