Kraft til det grønne skiftet

La oss forklare!

Lurer du på hvordan ting egentlig virker? Hva som egentlig styrer strømprisene? Og hvordan vi kan nå FNs klimamål? La oss forklare! Her deler vi innsikt og synspunkter om fornybar energi og utviklingen i det grønne skiftet.

Våre eksperter

Henrik Nissen Sætness
Senior Vice President

Henrik Nissen Sætness er strategi- og analysesjef i Statkraft og hovedmann bak selskapets Lavutslippsscenario 2018.

Svein Ove Slinde
Administrerende direktør

Svein Ove Slinde er administrende direktør og leder av Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme, Statkraft Varme.

Andreas Bader
Vice President

Andreas Bader er direktør i enheten Sales & New Products i Statkrafts forretningsområde Markedsoperasjoner & IT. Enheten har base i Düsseldorf i Tyskland.

Aslak Mæland
Vice President

Aslak Mæland er produksjonsplanlegger i Statkrafts forretningsområde Markedsoperasjoner og IT.

Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft, et ledende selskap innenfor vannkraft internasjonalt og Europas største leverandør av fornybar energi.

Atle Haga
Program Director, Statkraft Data Center Sites

Atle Haga leder Statkrafts satsing for å legge til rette for etablering av store, energiintensive datasentre i Norge.

Bjørn Mo Østgren
Vice President

Bjørn Mo Østgren er direktør i enheten Asset and Project Management i Statkraft. Han har oppfølgingsansvaret for selskapets vindparker i Nordvest-Europa.

Willemien van den Hoogen
Business Development Manager

Willemien van den Hoogen er ansvarlig for forretningsutvikling i Statkraft-enheten Solar Installation & Sales med base i Amsterdam i Nederland.

Events

07
november
2018

Zerokonferansen 2018

Zerokonferansen regnes som Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. Konferansen samler beslutningstagere fra politkk og næringsliv og byr på siste nytt om klimaløsninger.

Statkraft er en av samarbeidspartnerne bak Zerokonferansen 2018, som i år holdes 7. og 8. november i Skur 13 i Filipstadveien 3 i Oslo.

Konferansens arrangør er The Zero Emission Resource Organization (ZERO), en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og som arbeider for å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

Skur 13, Oslo