Kraft til det grønne skiftet

La oss forklare!

Lurer du på hvordan ting egentlig virker? Hva som egentlig styrer strømprisene? Og hvordan vi kan nå FNs klimamål? La oss forklare! Her deler vi innsikt og synspunkter om fornybar energi og utviklingen i det grønne skiftet.

Våre eksperter

Svein Ove Slinde
Administrerende direktør

Svein Ove Slinde er administrende direktør og leder av Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme, Statkraft Varme.

Tom Kristian Larsen
Landsjef, Albania

Tom Kristian Larsen er Statkrafts landsjef i Albania og er tilknyttet selskapets forretningsområde Internasjonal kraft.

Atle Haga
Program Director, Statkraft Data Center Sites

Atle Haga leder Statkrafts satsing for å legge til rette for etablering av store, energiintensive datasentre i Norge.

Rune Gjessing
Daglig leder

Rune Gjessing er daglig leder i det delvis Statkraft-eide selskapet Silva Green Fuel, som skal prøve ut ny teknologi for å produsere andregenerasjons biodrivstoff av restavfall fra skogsdrift.

Erik Høstmark
Avdelingsleder

Erik Høstmark leder enheten Asset Planning og har ansvar for å koordinere reinvesteringsporteføljen i forretningsområdet Produksjon i Statkraft.

Bjørn Mo Østgren
Vice President

Bjørn Mo Østgren er direktør i enheten Asset and Project Management i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa. Han har oppfølgingsansvaret for selskapets vindparker i Nordvest-Europa.

Kåre Hønsi
Produksjonssjef

Kåre Hønsi er Statkrafts produksjonssjef i Region Midt-Norge, som inngår i selskapets forretningsområde Produksjon.
(Foto: Sondre Dalaker/NRK)

Arnaud Bellanger
Directeur général

Arnaud Bellanger er Statkrafts landsjef i Frankrike og leder av enheten Hydropower France, som inngår i selskapets forretningsområde Marked og IT.

Kevin O'Donovan
Administrerende direktør

Kevin O'Donovan er administrerende direktør for Statkraft Irland med hovedkontor i Cork. Med tilhørighet til Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa er han ansvarlig for selskapets fornybarsatsing i Irland.

Henrik Jatkola
Kraftverkssjef

Henrik Jatkola er kraftverkssjef i Kraftverkgrupp Laholm i Sverige, med ansvar for selskapets vannkraftverk langs elven Lagan i Sør-Sverige. 

Pratyush Thakur
Managing Director

Pratyush Kumar Thakur er administrerende direktør i Statkraft Solar Solutions i India og leder Statkrafts satsing på solenergi i landet.

Laine Powell
Senior Vice President

Laine Powell er Statkrafts direktør for Sør-Amerika og ansvarlig for de søramerikanske operasjonene til selskapets forretningsområde Internasjonal kraft.

Gry Johanne Åmodt
Vice President

Gry Johanne Åmodt leder Statkrafts strategienhet Global Drivers, som analyserer og overvåker kreftene som driver markedene for fornybar energi.
(Foto: Oda Hveem)

Mari Grooss Viddal
Senior Advisor

Mari Grooss Viddal er ansvarlig for strategisk markedsanalyse i Statkrafts konsernenhet Global Drivers.

Henrik Nissen Sætness
Senior Vice President

Henrik Nissen Sætness er strategi- og analysesjef i Statkraft og hovedmann bak selskapets årlige Lavutslippsscenario.

Olav Hølland
Vice President

Olav Hølland er direktør og leder av enheten for prosjektstyring, Project Management, i Statkrafts forretningsområde Internasjonal kraft.

Ole Henrik Hannisdahl
Daglig leder

Ole Henrik Hannisdahl er daglig leder for Grønn Kontakt, en norsk operatør av ladestasjoner for elbil. Selskapet er 96 prosent eid av Statkraft, i tillegg har åtte andre energiselskaper mindre eierposter.

Ulf Eriksen
Vice President

Ulf Eriksen leder enheten Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.
(Foto: Ellen Johanne Jarli)

Andreas Bader
Vice President

Andreas Bader er direktør i enheten Sales & New Products i Statkrafts forretningsområde Marked og IT. Enheten har base i Düsseldorf i Tyskland.

Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft, et ledende selskap innenfor vannkraft internasjonalt og Europas største leverandør av fornybar energi.

Camilla Feurst
Senior Specialist Risk Management

Camilla Feurst er spesialist i risikostyring i Statkrafts forretningsområde Produksjon.

Caroline Østlie
Vice President

Caroline Østlie leder Statkraft-enheten Strategic Market Analysis, som jobber med strategisk analyse av kraftmarkedet.
(Foto: Oda Hveem)

Bjørn Holsen
Senior Vice President

Bjørn Holsen er direktør for forretningsutvikling i Statkraft. Han leder enheten New Business i selskapets forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

Willemien van den Hoogen
Business Development Manager

Willemien van den Hoogen er ansvarlig for forretningsutvikling i Statkraft-enheten Solar Development med base i Amsterdam i Nederland. Enheten er en del av selskapets forretningområde Vind- og solkraft Europa.

David Flood
Managing Director

David Flood er administrerende direktør for Statkraft UK, som har hovedkontor i Moorgate i London.

Matthias Holzenkamp
Vice President

Matthias Holzenkamp er direktør med ansvar for kommersiell kapitalforvaltning i Statkrafts enhet Commercial Asset Management i Tyskland. Enheten er en del av selskapets forretningsområde Marked og IT.

Carsten Poppinga
Senior Vice President

Carsten Poppinga er direktør og leder av Statkrafts enhet Trading & Origination, som er en del av selskapets forretningsområde Marked og IT.

Arne Jørund Haugland
Vice President

Arne Jørund Haugland leder enheten for digitalisering og algoritmetrading i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Christine Schei Liland
Business IT Developer

Christine Schei Liland har tittelen Business IT Developer og arbeider med datamodellering og prosjektledelse i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Aslak Mæland
Vice President

Aslak Mæland er produksjonsplanlegger i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Vidar Eide
Vice President

Vidar Eide leder enheten eMobility i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

Events

Logo
11
februar
2020

Oslo Energy Forum 2020

Den ideelle organisasjonen Oslo Energy Forum ønsker å stimulere til konstruktiv dialog om verdens mest presserende energispørsmål. Hvert år i februar inviterer Oslo Energy Forum sentrale aktører og beslutningstakere i den globale olje- og gassindustrien og energibransjen til dialog om trender og utviklinger som påvirker energisystemet vårt.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil være blant foredragsholderne på arrangementet.

Dag og tid: 11.-13. februar 2020
Sted: Grand Hotel, Karl Johansgate 31, 0159 Oslo

Grand Hotell, Oslo